Volop kansen op de arbeidsmarkt voor CDD/KYC-analisten!

Er worden regelmatig artikelen geschreven over het feit dat de bancaire sector zit te springen om CDD/KYC-analisten. Er is hier een groot te kort aan. Ook het UWV heeft deze functie inmiddels aangeduid als een krapte beroep. Volop kansen dus voor sollicitanten.

Ook staan er genoeg mensen te popelen om aan de slag te gaan als CDD/KYC analist. Veel startende HBO en WO-ers hebben interesse in deze functies. Enerzijds door de arbeidskansen, het biedt een toekomstperspectief in hun loopbaan en anderzijds voelen ze zich maatschappelijk betrokken en willen zich dan ook graag inspannen voor banken om alleen zaken te doen met integere klanten. Sommige zien het ook als “boeven” vangen maar het is natuurlijk veel breder dan dat. De bank heeft een belangrijke maatschappelijke rol door haar systeem niet te laten misbruiken voor verkeerde doeleinden. De bevlogenheid van de starters is groot en is positief voor de bancaire sector en deze beroepsgroep.

Daarnaast zien we ook dat er veel mensen zijn die toe zijn aan een soort carriereswitch. Om dezelfde reden als de starters tonen ze interesse in deze functies. Bijkomend positief aspect van de doorstromers is zeker hun levenservaring. Een niet te onderschatten competentie voor deze functie.

Omdat er veel vraag is naar CDD/KYC-analisten is Agile People gaan investeren in deze kandidaten. Wat we zagen is dat banken liefst plug en play kandidaten willen hebben, echter omdat de gap te groot is, zal er geïnvesteerd moeten worden om mensen op te leiden. Door een kort maar krachtig opleidingstraject, door een gerenommeerd opleidingsinstituut, bereiden wij onze kandidaten beter voor op de praktijk. De opleiding biedt naast een stevige theoretische basis ook praktische praktijkervaring door veel te oefenen met klantcasussen. Om uiteindelijk te laten zien dat onze mensen de stof beheersen wordt dit afgerond met een “proeve van bekwaamheid” aan de hand van een klantcasus. Hiermee geven ze onze kandidaten meer handvaten bij hun start als junior CDD/KYC-analist. Het is een goed uitgangspunt waarbij we ons realiseren dat je dit vak alleen maar kan leren door te doen, veel ervaring en learning on the job.

Het is een mooie uitdaging voor Agile People om een brug te slaan tussen de grote capaciteitsbehoefte en het aanbod aan kandidaten in de arbeidsmarkt. Dé essentie van een detachering-en werving&selectiebureau!