Agile People heeft een geweldig 2019 achter de rug!

We zijn gegroeid van ruim 30 medewerkers naar ruim 70 collega’s. De marktomstandigheden, maar ook de inzet van het accountteam van Agile People en de professionals hebben hierin een enorme positieve bijdrage geleverd. Ook in 2020 verwacht ik nog een enorme vraag, wel merk ik hierbij op dat de vraag naar goed opgeleid en goed gekwalificeerd personeel steeds belangrijker gaat worden.

Agile People gaat hier ook een andere rol in aannemen. Werd in het verleden de nadruk gelegd op het faciliteren van vakgerichte opleidingen, bijvoorbeeld door het vergoeden van de WFT opleidingen, in 2020 zullen zijn wij intussen al gestart met het zelf opleidingen van jonge kandidaten die op het gebied van CDD/KYC zullen gaan instromen binnen de financiële dienstverlening. Als deze nieuwe weg succesvol blijkt te zijn, en onze verwachtingen op dit gebied zijn hooggespannen, dan zullen we dit ook voor andere vakgebieden gaan oppakken.

Om onze professionals en opdrachtgevers beter van dienst te kunnen zijn zullen wij vanaf 2020 gaan werken in zogenaamde “kolommen”. In elke kolom zitten medewerkers die bij onze opdrachtgevers binnen een bepaald aandachtsgebied werkzaam zijn. We onderscheiden hierin een 6-tal kolommen, namelijk: Compliance & Risk, Zakelijk Financieren, Financieel Advies, Service & Support, Verzekeren en ICT. Insteek voor onze medewerkers is dat en een kennisbank beschikbaar komt waar zij met hun vragen terecht kunnen in hun werk- en aandachtsgebied. Voor opdrachtgevers wordt helder welke vakkennis en ervaring wij in huis hebben.
Zo belooft 2020 voor Agile People weer een boeiend en uitdagend jaar te worden. We starten in ieder geval met een geheel vernieuwde website, die één deze dagen zichtbaar zal zijn.

Agile People, dát werkt !